Ungefär 20-50 % av de som drabbas av gula febern avlider i sjukdomen som drabbar ca 200.000 människor per år.