Nej. Kolera är en bakterie där vissa sorter utsöndrar ett gift som orsakar sjukdomen Kolera.