För en tidigare frisk person läker sjukdomen ut på 6-8 v. Matleda och illamående kan vara långvarig. Enstaka dödsfall förekommer.