Hur kan man skydda sig mot malaria?

Det främsta skyddet är impregnerade myggnät och liberal användning av myggskyddsmedel. Är smittan tillräckligt stor kan man ta läkemedel. 

I vilka länder finns Rabies?

Rabies finns i många länder utanför Sverige och även i Europa. För mer information titta på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

Är kolera ett virus?

Nej. Kolera är en bakterie där vissa sorter utsöndrar ett gift som orsakar sjukdomen Kolera. 

Hur länge skyddar koleravaccin?

Vaccinet skyddar mot Kolera i 2 år. Vaccinet kan också skydda mot en typ av turistdiarré även om det inte finns tillräckligt med studier för godkännande i Sverige. 

Vad är Tyfoidfeber?

Tyfoidfeber orsakas av en sort av Salmonella och ger en blodförgiftning med hög feber, illamående och påverkan på mag-tarmsystemet. Det kan behandlas med antibiotika. Två olika vaccin finns beroende på ålder bl.a. 

Borde man ta Japansk encephalit?

Vaccinet brukar rekommenderas till de som ska på lite längre resor, eller återkommande resor, till Asien och framförallt till landsbygd eftersom myggorna ofta har grisar som mellanvärd.