fbpx

Grundvaccination för barn

Grundvaccination har erbjudits alla barn i Sverige sedan 40-talet, då det första allmänna vaccinationsprogrammet, AVP, initierades. Att erbjuda alla barn skydd mot smittsamma och potentiellt allvarliga sjukdomar har visat sig vara en mycket kostnadseffektiv såväl som hälsofrämjande åtgärd.

Till att börja med riktade sig det allmänna vaccinationsprogrammet enbart mot tuberkulos, men det har med åren utökats till att idag omfatta tolv sjukdomar. Endast en av de sjukdomar man genom åren vaccinerat mot – smittkoppor – har utrotats helt i världen, vilket säger något om hur svårt det är att bekämpa smittsamma sjukdomar.

I Sverige har dock de flesta sjukdomar vi vaccinerar mot i stort sett försvunnit. Om vaccinationsprogrammet i morgon skulle upphöra skulle det dock inte dröja länge innan sjukdomar som svenska föräldrar knappt trodde existerade längre återigen blev vanliga.

Vilka sjukdomar vaccinerar man mot?

Elva sjukdomar ingår i det nationella vaccinationsprogrammet, och utöver dessa rekommenderas även att man vaccinerar barn mot Hepatit B. Idag erbjuder alla regioner i Sverige vaccin mot hepatit B i samband med grundvaccinationerna.

Sjukdomar som ingår i grundvaccinationen för barn i Sverige

 • Rotavirus
  Rotavirus kan orsaka allvarlig diarrésjukdom hos små barn. Vaccin mot rotavirus är det första vaccinet som ges till spädbarn, redan vid sex veckors ålder.
 • Difteri
  Difteri är en allvarlig sjukdom som kan vara livshotande. Uppträder vanligen som en svalginfektion. Difteri förekommer knappt i Sverige, men enstaka fall förekommer hos personer som är ovaccinerade.
 • Kikhosta
  Kikhosta drabbar framför allt små barn och ger upphov till kraftiga hostattacker som kan pågå i perioder under flera dygn.
 • Stelkramp
  Stelkramp orsakas av en bakterie som finns naturligt i jord och smuts. Den som blir biten av ett djur eller skär sig på ett smutsigt föremål löper risk att smittas. Obehandlad stelkramp kan vara livshotande.
 • Polio
  Polio är en virussjukdom som i allvarliga fall kan leda till förlamning. Man har vaccinerat mot polio sedan 50-talet, sjukdomen är idag mycket ovanlig förutom i ett par länder och förhoppningsvis på väg att utrotas.
 • Haemophilus Influenzae typ B (HiB)
  En bakterie som vid så kallad invasiv infektion hos barn kan leda till bland annat hjärnhinneinflammation. Invasiva infektioner hos barn har i princip försvunnit sedan man började vaccinera.
 • Pneumokocker
  Pneumokocker orsakar exempelvis lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. Vaccinet skyddar mot svår sjukdom.
 • Mässling
  Mässling är en mycket smittsam sjukdom som orsakar feber, hosta och hudutslag. Sjukdomen kan vara livshotande för spädbarn. Ovanlig i Sverige men enstaka utbrott förekommer i områden där vaccinationstäckningen är låg.
 • Påssjuka
  Påssjuka angriper körtlarna hos människor, främst spottkörtlarna, och orsakar feber, ömhet och svullnad. Vaccin mot påssjuka infördes i AVP 1982, och sedan dess är den ovanlig.
 • Röda Hund
  Röda hund är en i grunden ganska lindrig sjukdom som orsakar hudutslag och lindrig luftvägsinfektion. Sjukdomen kan dock orsaka fosterskador om mamman smittas under tidig graviditet.
 • Humant Papillomvirus (HPV)
  HPV smittar genom sexuellt umgänge och kan ge upphov till olika typer av cancer, som livmoderhalscancer. Tidigare vaccinerades endast flickor, men sedan hösten 2020 vaccinerar man även pojkar.
 • Hepatit B
  Hepatit B-virus orsakar leverinflammation och smittar via blod eller genom sexuellt umgänge. I Sverige är sjukdomen ovanlig men i delar av världen är så många som 10-20% av befolkningen smittade.

Behovet av grundvaccination

Det allmänna vaccinationsprogrammet har funnit så länge och varit så framgångsrikt att de flesta sjukdomar vi vaccineras så gott som helt försvunnit från Sverige. Att därifrån dra slutsatsen att vaccinering är onödig, eller att effekterna av den skulle vara värre än de sjukdomar vi vaccinerar mot, är däremot mycket farligt. Skulle vi sluta vaccinera mot exempelvis mässling skulle sjukdomen snabbt etablera sig igen och orsaka mycket onödigt lidande. Genom att vaccinera våra barn skyddar vi inte bara dem utan även samhället i stort mot många av våra smittsammaste och farligaste sjukdomar.

Inlägg reviderad av Somayeh Satarvandi. Leg SSK, Svea Vaccin

Mer från nyhetsbloggen

Nyheter

Nu har vi glass till barnen!

Sommaren och värmen är här och nu har utvalda mottagningar glass! Glassen är gratis till barn som vaccinerar sig hos oss – vill sällskapet också

Läs mer