Företagsvaccination

Svea Vaccin erbjuder vaccination hos ert företag. Vi hjälper er att hitta rätt vaccin för att hålla er personal friska, samtidigt som ni spar dyrbar tid genom att inte behöva lämna er arbetsplats.

Att vaccinera företagets anställda minskar risken för sjukdom, smittspridning och frånvaro. Vaccinationen anpassas utifrån er specifika situation. Beroende på arbetsmiljön kan särskilt skydd vara aktuellt, som exempelvis TBE-vaccin om ni rör er utomhus mycket i arbetet.

Våra sjuksköterskor och läkare har specialistkompetens inom vaccination och kan erbjuda rådgivning innan, under och efter vaccinering.

Boka företagsvaccination   Vänligen kontakta emma.muntzing@sveavaccin.se för att planera in den vaccination som passar just ert företag.

Ökad företagshälsa och produktivitet

Under vinterhalvåret sprids sjukdomar lätt i inomhusmiljöer och på ett kontor är det i princip omöjligt att få stopp på ett utbrott av exempelvis influensa om sjukdomen väl tagit sig in. Bara genom att några få i arbetsgruppen vaccinerar sig minskar risken för att smittan sprids vidare, och ju fler som vaccinerar sig desto friskare blir arbetsplatsen i stort.

Att en medarbetare blir sjuk innebär både ett inkomstbortfall för individen och sänkt produktivitet i företaget. Därför är det idag vanligt att företag erbjuder sina personal vaccination som förmån. Så länge vaccinationen kan förknippas med arbetet så är företagsvaccination avdragsgillt och mycket finns därmed att vinna både ekonomiskt och hälsomässigt.

Vilka vaccin är lämpliga för ert företag?

Influensavaccin tas en gång om året och är en ren investering för företaget i och med att man slipper det inkomstbortfall som sjukfrånvaro innebär. Andra exempel på vanliga vaccin som ges på arbetsplatser är pneumokockvaccin mot lunginflammation och TBE-vaccin som ofta ges på företag där de anställda vistas ute i skog och mark.

Inför tjänsteresor kan vi erbjuda resevaccin och påfyllning av grundskydd. Observera att vaccinering inför anställdas resor endast är avdragsgillt inför just tjänsteresor som direkt kan förknippas med arbetet och inte inför privata semesterresor.

Vi hjälper er med företagsvaccination

Att vaccinera sig är något som många har för avsikt att göra, exempelvis inför influensasäsongen, men också något som är lätt att skjuta upp och därmed förblir ogjort. Genom att ta ett samlat grepp och erbjuda medarbetarna att vaccinera sig gör ni både dem och företaget en tjänst; att vaccinera sig blir plötsligt en väldigt snabb och enkel åtgärd.

Vi kommer till er arbetsplats, ger rådgivning kring vaccination och vaccinerar de medarbetare som så önskar. Med Svea Vaccin vaccineras de anställda på företaget av sjuksköterskor specialiserade på vaccin och med långa vana av att vaccinera större grupper. Kontakta oss idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa ert företag med vaccinering!

Granskare: Dr. Maria Dahlqvist, Medicinsk granskare