Coronavirus

Uppdaterad 16/3/20

Vi följer utvecklingen om Coronaviruset covid-19, och det kan du också göra genom att följa Folkhälsomyndighetens hemsida som uppdateras regelbundet med ny information.

 

Riskbedömning


Nedan risknivåer gäller per 2020-03-10 klockan 14.00. Risknivån för spridning i Sverige har förändrats sedan den förra riskbedömningen 2020-03-02. Bedömningen är baserad på den information som utgår från WHO och ECDC samt de rapporterade svenska fallen.

Nuvarande risk för importfall:

MYCKET HÖG

Risken för spridning i Sverige annat än till personer runt enstaka importfall:

MYCKET HÖG

Information från Folkhälsomyndigheten.

 

För dig som är oroliga över covid-19; Ni kan minska risken för coronavirusinfektion enligt World Health Organization (WHO) genom att:

  • Tvätta händerna med alkoholbaserad tvål, och vatten.
  • Håll för munnen med näsduk/papper, eller armvecket när ni hostar och nyser. Släng direkt bort näsduken/pappret och tvätta händerna efteråt.
  • Undvik närkontakt med personer som har feber och hosta.

Det finns ytterligare information om hur du kan skydda dig här:  World Health Organization (WHO).