Grundvaccination för barn

Grundvaccination för barn Grundvaccination har erbjudits alla barn i Sverige sedan 40-talet, då det första allmänna vaccinationsprogrammet, AVP, initierades. Att erbjuda alla barn skydd mot smittsamma och potentiellt allvarliga sjukdomar har visat sig vara en mycket kostnadseffektiv såväl som hälsofrämjande åtgärd. Till att börja med riktade sig det allmänna vaccinationsprogrammet enbart mot tuberkulos, men det […]

TBE allt vanligare i Stockholms skärgård

FHM har de senaste åren noterat ett stigande antal fall av den fästingburna sjukdomen TBE i Sverige. Störst risk att drabbas finns i Stockholms skärgård. Fästingburen hjärninflammation, är en ganska välkänd sjukdom eftersom den emellanåt kan få drastiska följder, och detta till följd av ett litet fästingbett. Fästingar kan bära på många sjukdomar, men TBE […]

Skillnader mellan pandemisk influensa och vanlig influensa

Mot nya typer av influensavirus finns ingen immunitet och de kan därför orsaka pandemier, där viruset sprids ohejdat över stora delar av världen. Skillnader mellan pandemisk influensa och vanlig influensa Influensa är en sjukdom som orsakas av virus. Det finns flera sorters influensavirus, och virusen har dessutom en tendens att ständigt förändra sig genom mutationer. […]

Hur skiljer sig influensan åt från år till år?

Influensavirus förändras ständigt och byter skepnad från år till år. För dig i riskgrupp är det därför viktigt att du vaccinerar dig inför varje säsong. Hur skiljer sig influensan åt från år till år? Säsongsinfluensan är en sjukdom som byter skepnad från år till år. Det beror dels på att det inte bara finns ett […]

Influensavaccin för dig över 65 år – när ska man börja?

Säsongsinfluensan kommer varje år och många svenskar blir smittade. Eftersom det är olika virusstammar som cirkulerar så kan man inte bli generellt immun mot influensa, utan endast mot de varianter man blivit smittad av. Därför tas ett nytt vaccin fram varje år, som skyddar mot de fyra virusstammar som WHO identifierat som de vanligaste för […]

När bör man vaccinera sig mot influensa?

Influensa-Svea vaccin

Från början av november varje år kan den som tillhör en riskgrupp vaccinera sig mot säsongs influensa. Då har man sedan ett bra skydd hela vintersäsongen.  När bör man vaccinera sig mot influensa? Influensa är en sjukdom som främst utgör en hälsofara för vissa riskgrupper, till exempel äldre. Den som befinner sig i en riskgrupp […]

Vaccin mot kolera och gula febern

Sveavaccin

Kan man vaccinera sig mot kolera och gula febern i samband med att man tar andra vaccin, som exempelvis påfyllning av grundskyddet?  Kan vaccin mot kolera och gula febern ges samtidigt med andra vacciner? Vid resor till ett flertal tropiska länder i Afrika och Central- och Sydamerika rekommenderas vaccin mot kolera och gula febern, två […]

Hur smittar hepatit C?

Heptatit C

Hepatit C är en inflammation i levern. Sjukdomen är nära besläktad med hepatit A och B, men mindre smittsam. Här beskriver vi hur hepatit C smittar.  Hur smittar hepatit C Hepatit C är, liksom de andra vanligaste formerna av hepatit, A och B, en infektionssjukdom som i första hand drabbar levern. Sjukdomen är mindre smittsam […]

Vid vilka åldrar får man vaccin? 

svea vaccin barn vaccin

Vaccin ges till barn i Sverige vid bestämda åldrar enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. Här kan du läsa om vid vilka åldrar man ger vaccin.  Vid vilka åldrar får man vaccin? Barn i Sverige erbjuds vaccin enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. Vilka sjukdomar man vaccineras mot har varierat genom åren, men idag är det tolv sjukdomar. Flera […]

Ta vaccin utomlands – viktigt att tänka på

sveavaccin

Att ta vaccin utomlands fungerar oftast som i Sverige. I vissa länder kan det dock finnas dålig tillgång på vaccin eller vara dyrt att vaccinera sig.  Ta vaccin utomlands – viktigt att tänka på Det är alltid bäst att vaccinera dig innan du reser utomlands, om rekommendationerna som finns för landet är att man bör […]