Fakta om vaccination – Det första vaccinet

Historien om det första vaccinet är till stor del också en historia om den nu utrotade sjukdomen smittkoppor och den kamp människan förde mot den i årtusenden. Smittkoppor var en oerhört smittsam virussjukdom som även hade hög dödlighet, och bara i Europa beräknar man att ca 60 miljoner människor dog av sjukdomen under 1700-talet då […]

Varför är människor rädda för vaccin?

Heptatit C

Allt fler föräldrar i västvärlden gör idag valet att inte låta vaccinera sina barn. Rädslan för vaccin kan ha flera orsaker, men den allra vanligaste är att man gör bedömningen att de risker man förknippar med vaccin är större än de fördelar man anser att vaccinet ger. De flesta vaccin som ges till barn idag […]

Vaccination med tablett – dessa vaccin finns i tablettform

De allra flesta vaccin är flytande och ges genom injektion med spruta på en vaccinationsmottagning. Men det finns också vaccin som tas via munnen antingen som kapslar, tabletter, droppar eller en vätska som tillsammans med ett pulver blandas i vatten. Vaccin som kan sväljas har många fördelar. De ställer inte lika höga krav på transporterna, […]

Kan man vaccinera sig mot lunginflammation?

Lunginflammation är en mycket vanlig sjukdom, bland annat därför att den kan ha så många orsaker. Man kan få lunginflammation av virus och bakterier, men också av andra mikroorganismer och till och med av vissa läkemedel. Lunginflammation var i äldre tider en av de vanligaste dödsorsakerna i världen, men i takt med att sjukvården utvecklats […]

Många allvarliga sjukdomar har försvunnit tack vare vaccin

Vaccin är en av mänsklighetens största medicinska framsteg och räddar oräkneliga liv varje år. Vi som bor i Sverige idag har ofta svårt att föreställa oss hur det var att leva i ett samhälle där, exempelvis, så många som ett av tio barn dog i smittkoppor, vilket var fallet för bara ett par hundra år […]

Vaccin och immunitet

Vaccinering är ett sätt att göra människor immuna mot sjukdomar som orsakas av virus, bakterier eller andra mikroorganismer. Det fungerar genom att man utsätter kroppen för en liten mängd av det som orsakar sjukdomen, så att kroppens immunförsvar kan lära sig att känna igen angriparen och skydda kroppen mot framtida attacker. Ett vaccin måste anpassas […]

Vaccin mot humant papillomvirus (HPV)

hpv-sveavaccin

Allt du behöver veta om vaccin mot humant papillomvirus (HPV) Humant papillomvirus, förkortat HPV, är den enskilt största orsaken till livmoderhalscancer hos kvinnor men även till andra typer av cancer hos både män och kvinnor. HPV är ett vårtvirus som förekommer i många varianter. Forskare har kunnat identifiera mer än 200 olika typer av HPV, […]

Grundvaccination för barn

Grundvaccination för barn Grundvaccination har erbjudits alla barn i Sverige sedan 40-talet, då det första allmänna vaccinationsprogrammet, AVP, initierades. Att erbjuda alla barn skydd mot smittsamma och potentiellt allvarliga sjukdomar har visat sig vara en mycket kostnadseffektiv såväl som hälsofrämjande åtgärd. Till att börja med riktade sig det allmänna vaccinationsprogrammet enbart mot tuberkulos, men det […]

TBE allt vanligare i Stockholms skärgård

FHM har de senaste åren noterat ett stigande antal fall av den fästingburna sjukdomen TBE i Sverige. Störst risk att drabbas finns i Stockholms skärgård. Fästingburen hjärninflammation, är en ganska välkänd sjukdom eftersom den emellanåt kan få drastiska följder, och detta till följd av ett litet fästingbett. Fästingar kan bära på många sjukdomar, men TBE […]

Skillnader mellan pandemisk influensa och vanlig influensa

Mot nya typer av influensavirus finns ingen immunitet och de kan därför orsaka pandemier, där viruset sprids ohejdat över stora delar av världen. Skillnader mellan pandemisk influensa och vanlig influensa Influensa är en sjukdom som orsakas av virus. Det finns flera sorters influensavirus, och virusen har dessutom en tendens att ständigt förändra sig genom mutationer. […]