Hälsoblogg

Här publicerar vi regelbundet artiklar med tips och råd om vaccinering och relaterade ämnen.
Samtliga artiklar har granskats och godkänts av medicinskt utbildade medarbetare på Svea Vaccin.

Vaccin och immunitet

Vaccinering är ett sätt att göra människor immuna mot sjukdomar som orsakas av virus, bakterier eller andra mikroorganismer. Det fungerar genom att man utsätter kroppen

Läs mer