fbpx


Det effektiva bältrosvaccinet Shingrix är här!

Shingrix

är, för Sverige,

ett helt nytt vaccin mot bältros!

Det är utvecklat för att vara effektivt för personer äldre än 50 år.

 
Vaccinet har en mer än 90% skyddseffekt oavsett åldern över 50 år. Vaccinationseffekten kvarstår så gott som oförändrad de fyra första åren efter vaccination, men för att uppnå ett maximalt skydd krävs två doser av Shingrix.

 

Bältros, eller herpes zoster, är en infektionssjukdom som endast drabbar dig som tidigare har haft vattkoppor och yttrar sig i form av smärtsamma hudutslag som orsakas av reaktivering av vattkoppsviruset.

 

Bältros ger typiskt ett smärtsamt utslag med blåsor som bildar sårskorpor inom 7 till 10 dagar. Normalt läker huden inom 2 till 4 veckor. Över 96 % av dem som får bältros får akut smärta och många beskriver smärtan som värkande, brännande, huggande eller stötliknande.

 

Utslaget formar vanligen ett bälte på antingen vänster eller höger kroppshalva, eller ibland i ansiktet, längs en nervbana. Den vanligaste komplikationen är postherpetisk neuralgi (PHN) med svår smärta i det läkta området som kan kvarstå i månader eller till och med år.

 

Bältros drabbar främst personer över 50 år, risken för långvarig smärta ökar med åldern. Äldre svarar generellt sämre på vaccin och är också mer infektionskänsliga än yngre. Återhämtningen sker även långsammare och sämre, efter en infektion. En orsak till detta är ett åldrande immunförsvar.

 

Shingrix är byggt för att skapa ett starkt och långvarigt skydd anpassat för att stärka en åldersrelaterad försämring av immunitet mot bältros. Det är

godkänt och testat av myndigheterna,

med över 20 miljoner givna doser över världen.

 

Som en, av två privata aktörer, har vi nu fått möjlighet att introducera vaccinet i Sverige. Vi är det fjärde landet i världen och det andra landet i Europa som fått detta vaccin!


Fråga oss om bältros!