Antikroppstest Covid-19

Vi erbjuder snabbtest där du får svar inom 15 min om du har antikroppar mot covid-19. Snabbtestet har en hög säkerhet och är godkänt av Folkhälsomyndigheten.

Snabbtest för antikroppar på utvalda mottagningar

Detta är ett test för antikroppspåvisning, dvs. inte viruset i sig. Du måste alltså vara frisk för att ta testet. Är du sjuk ska du stanna hemma och INTE komma till mottagningen. Åldersgränsen för testet är 18 år.

Antikroppsproduktionen efter infektion med Covid-19 kommer vanligtvis igång 1–3 veckor efter symtomuppkomst. För att försäkra dig om att du inte testar dig innan din kropp haft tid att producera tillräckliga antikroppsnivåer för att mäta, behöver du ha varit symtomfri i 14 dagar innan du kommer in till oss för provtagning

Testet görs alltid av legitimerad vårdpersonal på särskilda tider och mottagningar (se lista nedan). Provtagning tar ca 5 min och du får svar 10-15 min senare. Observera att väntetider kan förekomma då vi enbart erbjuder testning på drop-in.

 

Hur går testet till?

När du först kommer till mottagningen kommer du få fylla i en hälsodeklaration. Sedan kommer legitimerad vårdpersonal utföra ett kapillärblodprov (stick i fingret med en skonsam, automatisk nål). Sjuksköterskan/läkaren droppar en exakt mängd av din bloddroppe på en liten ruta i testet och därpå tillförs en buffertvätska.

Du får gå ut och vänta i 10 min medan bufferten verkar – antingen väntar du på mottagningen eller utomhus om du föredrar det. Därpå kommer personalen ropa fram dig så fort testet är färdigt och hen är tillgänglig för att meddela ditt provsvar.

Det går bra att fotografera ditt test men meddela gärna personalen i förväg eftersom du endast får fotografera 10–15 min efter att bufferten tillförts – detta pga. att testsvaret efter mer än 15 min kan bli falskt positivt.

Du kommer att få ett enkelt intyg med dig hem som tydligt talar om ditt provsvar samt innehåller mottagningens stämpel för verifiering.

Hos oss på Svea Vaccin kostar testet 600kr med intyg och 475kr utan.  

Läs mer detaljer om testet under vanliga frågor & svar.

 

Svea Vaccin erbjuder Covid-19 antikroppstest på din ort:

OBS! pga. hög efterfrågan kan testen ta slut innan ny leverans kommer in – Kontakta därför mottagningen först för att se om de har antikroppstester inne. 

 

Är alla som har antikroppar immuna mot Covid-19?

Antikroppar utvecklas av immunförsvaret när kroppen blivit utsatt för en ny, okänd inkräktare, som till exempel ett virus. Därför kan man utgå från att den som testat positivt vid ett antikroppstest för Covid-19 också är immun. Enligt Folkhälsomyndigheten bör den som testat positivt för antikroppar sannolikt vara skyddad mot sjukdomen i åtminstone ett halvår.

Det finns dock mycket vi ännu inte vet om det nya coronaviruset och om Covid-19, så därför går det inte att med säkerhet säga hur starkt och hur varaktigt skyddet är. På grund av detta måste du i så stor utsträckning som möjligt fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, även om du testat positivt för antikroppar mot Covid-19 och särskilt om det var några månader sedan du tog testet.

Så fort vi vet mer om hur antikroppar mot Covid-19 fungerar och vilket skydd de ger så kommer vi att uppdatera informationen på den här sidan. Vi rekommenderar också att du följer Folkhälsomyndighetens uppdateringar kring Covid-19 och vad de senaste forskningsrönen visar.

 

Enkelt med antikroppstest på drop-in

Bor du i någon av de städer där vi har vaccinationsmottagningar (se listan ovan) så är du välkommen in för att göra ett antikroppstest. Du behöver inte boka tid, utan kan passa på att ta ett test på drop-in när du har vägarna förbi. Ett snabbtest är enkelt och kräver ingen förberedelse och du har ditt resultat inom högst en halvtimme.

 

Antikroppstest för barn

De flesta hälso- och sjukvårdsinrättningar som erbjuder antikroppstester har en åldersgräns på 18 år. Så även vi. Anledningen till detta är att barn inte utvecklar antikroppar på samma sätt som vi vuxna. Detta gör i sin tur att ett test för antikroppar på ett barn inte blir lika tillförlitligt som ett test på en vuxen person. Därför utför vi heller inte antikroppstester för Covid-19 på barn under 18 år.


Senast uppdaterad: 25 augusti 2020
Granskare: Dr. Maria Dahlqvist, Medicinsk granskare