PNEUMOKOCKER KAN DRABBA ALLA! September Kampanj (Prevenar 13)

Hösten är snart här med ökad risk för bakteriella och virala infektioner. Pneumokocker är den i särklass vanligaste orsaken till lunginflammation i alla åldrar och den bakterie som orsakar flest dödsfall i sjukdomen.  Lunginflammation orsakad av pneumokocker drabbar framför allt äldre, riskgrupper  och barn under två år. Vi erbjuder under september månad 2014 10%  rabatt på […]